INFORMATIE

Iedere maandagochtend, met uitzondering van de maanden juli en augustus en de feestdagen zoals 2e paasdag en 2e pinksterdag, komen we tussen 9 uur en 12 uur bij elkaar in Dorpshuis De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, Kapelle

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De contributie bedraagt € 180,00 per jaar, of 10 maal € 18,00 per maand, met uitzondering van juli en augustus. In de pauze is de koffie/thee gratis.

Indien een lid zijn lidmaatschap wenst te beëindigen dan dient dit lid de opzegging schriftelijk dan wel via e-mail aan de secretaris van het bestuur kenbaar te maken. De opzegtermijn is één kalendermaand.

Voor de materialen zorgen de leden zelf.

Heeft u interesse in onze club en/of wilt u meer weten?  Dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande bestuursleden:

  • mevrouw Leotine Remijn, telefoon 0113-649829 of
  • mevrouw Bea Oudshoorn, telefoon 0612553266

Als u vrijblijvend een keer wil komen kijken en/of schilderen er zijn altijd wat materialen beschikbaar, en er zijn altijd enthousiaste leden die je op weg kunnen helpen.

Bij voorbaat dank voor uw interesse in onze club.

Reacties zijn gesloten.